SLF svarer på planer for Yongstorget og Torgata videre nordøst

SLF har levert inn to høringsuttalelser denne uken, en for Yongstorget og en for Torggata – strekningen fra Youngs gate til Hausmanns gate.  Se kart her. Kopi av svarene kan du se under.

Yongstorget

Sendt fra SLF til Plan- og bygningsetaten 17. januar 2013.

Høringsuttalelse til saksnr 201015004-17, Detaljregulering -Youngstorget

Syklistenes Landsforening (SLF) viser til utsendt planforslag for Youngstorget, varslingsbrev datert 13.12.2012, i 2 alternativer, med og uten p-hus under bakken.

Vedtatt hovedsykkelvei går over torget, og det er nylig bestemt at Torggata videre østover skal opparbeides som gå- og sykkelprioritert gate. Torggata vestover, til Stortorget, er gågate, hvor også hovedsykkelveien går.

I begge de foreslåtte alternativer er torgarealet beskrevet til bruk for ulike formål, blant annet handel, gangtrafikk og sykkelvei, men det er ikke foreslått oppmerking av sykkelveien. Det foreslås med andre ord blandet trafikk, som i dag. SLF mener det er en dårlig løsning, fordi den kombinerte gang- og sykkelstripen, i Torggatas forlengelse, er mye trafikkert av både fotgjengere og syklister, og med handelsboder på begge sider. Dette gir ikke nødvendig standard for en hovedsykkelvei, og det er grunnlag for konflikter mellom sykler og fotgjengere.

SLF foreslår derfor at det etableres en toveis sykkelvei i en bue på østsiden og bak bodene, for på den måten å skille fotgjengere og syklister. Se vedlagte skisse. Noen syklister vil fortsatt velge den rette forbindelsen, sammen med fotgjengere, men en separat sykkelvei vil bli brukt av de som ønsker å sykle utenom fotgjengerne. Dette vil både bedre trafikksikkerheten over torget, det vil gjøre det mer trygt og rolig for fotgjengerne, og det vil gi en bedre forbindelse for syklistene.

Arealet er i dag delvis brukt til bilparkering, men vi oppfatter det utsendte forslaget slik at denne parkeringen uansett skal fjernes. Vi foreslår derfor at dette arealet brukes til sykkelparkering, inkludert et låsbart hus blant annet for parkering av sykler over natten.

Dersom vårt forslag til trase av en eller annen grunn ikke lar seg innpasse, kan det være en løsning å legge traseen langs gata som går langs Folketeaterbygningen, langs Youngstorgets østside. Omveien i forhold til den rette linje blir da ca dobbelt så stor som vårt forslag, og dette kan medføre at flere vil velge å sykle sammen med fotgjengerne. Dette er uheldig og vi anbefaler derfor vårt primære forslag.

Torggata

Høringsuttalelse – Detaljregulering Torggata – saksnr. 201112923-31

Vi viser til brev 06.12.2012 med kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Torggata fra Youngs gate til Hausmann gate.

Syklistenes Landsforening støtter forslaget til detaljregulering av Torggata fra Youngs gate til Hausmann gate. Vi vil likevel fremme følgende merknader:

  • Torggata på denne strekningen  er en av de mest brukte hovedrutene for sykkeltrafikk i Oslo, og sykkeltrafikken bør gis prioritet foran annen kjørende trafikk. Sidegatene som krysser Torggata på strekningen bør derfor vikepliktsreguleres, slik at kjørende i Torggata gis forkjørsrett. Dette vil prioritere gjennomgående trafikk, dvs. sykkeltrafikk. Youngs gate, som ligger i ytterkant av planområdet, bør også vikepliktsreguleres mot Torggata.
  • Forlaget til utforming av Torggata på denne strekningen samsvarer med det som i normal for gate- og veiutforming i Oslo er benevnt som sykkelgate, se kaptittel B.2.7.4 i normalen. Vi ber derfor om at utformingen av Torggata på strekningen benevnes sykkelgate.
  • Vi viser også til kapittel B.1.2.2 Sykkeltrafikk i samme normal. Der står at «Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 – 30 km/t.» Dette er viktig for at sykling skal oppleves attraktivt for en større andel av befolkningen, slik at målet i Oslo kommunes sykkelstrategi om 12% andel reiser med sykkel skal kunne nås. Ved utforming av Torggata må det tas hensyn til dette.
  • Det innføres forbud mot at motorvogn kan kjøre forbi syklende i Torggata på strekningen. I praksis vil slik forbikjøring være vanskelig grunnet gatas bredde, men et forbud vil hindre forsøk på farlige forbikjøringer. Slikt forbud er innført og praktiseres i tilsvarende gater i andre land i Europa, med positive erfaringer.

Forhåndsuttalelse Torggata

E-post fra SLF til Bymiljøetaten 17. august 2011: Rapport om Torggata som gå- og sykkelprioritert gate

Dette virker som et meget solid arbeid, og gir mulighet for å etablere den første skikkelige sykkelgata i Norge.  Det kan være på sin plass i denne sammenheng å påpeke at idéen til sykkelgate i arbeidet med Sykkelhåndboka og HB017 (vegnormalen) kom fra Syklistenes Landsforening. Allerede for om lag 15 år siden lanserte SLF sykkelgate som prinsipp for Torggata mellom Youngstorget og Stortorvet.

Det viktigste i prosjektet er at gående og syklende er skilt og  har sine egne definerte arealer, og fraværet av biltrafikk. Ei sykkelgate er i prinsippet ei vanlig bygate uten biltrafikk. Vareleveringslommer er også viktig (skal vi kjøpe noe i butikkene, må noen bringe det inn). Vurderingene rundt det asymmetriske tverrsnittet er vi enige i.

Detaljutforming av kryss med Hammersborggata og Hausmanns gate er viktig, noe vi forutsetter vil bli ivaretatt i byggeplanene. Egne trafikklyssignal for sykkeltrafikken bør vurderes.

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s