Årsberetning for 2011

Denne årsberetningen for Syklistenes Landsforening i Oslo gjelder for årsmøteåret mars 2011 til januar 2012.

Siste sykkelår i Oslo
SLF Oslo har de siste årene vært aktive, og dette er en av årsakene til at det nå skjer mer i arbeidet med bedre tilrettelegging for sykling. Det siste året er ferdigstilte kilometer med sykkeltraseer mer enn doblet i forhold til snittet for de foregående årene. I det kommende året ser det ut til å bli en tredobling i ferdigstilte kilometer i forhold til tidligere år. Vi har grunn til å håpe at planleggingsarbeidet som nå blir gjort, vil føre til ytterlige opptrapping i utbyggingsarbeidet etter 2012. I 2011 ble det ferdigstilt 5,2 km med sykkeltraseer, og i 2012 blir det minst 8,6 km nye sykkeltraseer.

I tillegg til at utbyggingstakten av sykkelanlegg nå er økt, har det siste året skjedd et gjennombrudd på noen andre områder. Det er innført prøveordninger med skilting av tillatt sykling i enveisregulerte gater, og det er flere steder etablert fargede sykkelfelt og fargede sykkelbokser i lysregulerte kryss. Dette siste innebærer at syklister kommer før bilene ut i krysset når det blir grønt lys.

Men det er fremdeles en lang vei å gå før Oslo blir den sykkelbyen som det på papiret er stor politisk enighet om at Oslo skal være. I kommunens sykkelstrategi er målet at sykkelandelene av totalt antall årlige reiser skal være 12 % innen 2015. Denne andelen er nå på 5 %. Hvis målet skal nås, må det en massiv innsats til, særlig når det gjelder utbygging av infrastruktur.

Medlemmene
Alle medlemmer i Syklistenes Landsforening med bostedsadresse i Oslo er automatisk medlem i lokallaget og har møterett på årsmøtene. I slutten av januar 2012 hadde vi 3006 medlemmer, mens vi i mars 2011 hadde 3095, altså en nedgang på 89. I 2010 hadde vi en medlemsøkning på 125. Vi har det siste året i liten grad drevet med aktiv medlemsverving, bortsett fra i forbindelse med Sykkelens dag og Bilfri dag.

Styrearbeidet
Styret har i styreperioden 2010/2011 bestått av:
Torstein Bremset, styreleder
Pål Jostein Didriksen
Paal Sørensen
Rina Mariann Hansen
Trond Solem
Guro Fresvik
Christian Løverås

Varamedlemmer:
David Sortland
Justin Fackrell
Tuva Langfeldt
Wilhelm Kavli

Valgkomité:
Rodney Lobo, Martin Hagfors og Morten Bruun

Medlemmene i styret har hatt bakgrunn fra politikk, trafikkplanlegging, media og sykkelaktivisme.

I denne styreperioden har det vært holdt fem styremøter. Men det meste av styrearbeidet har foregått på mail mellom styremøtene.

Arbeidsplattform
Styret har laget et fornyet arbeidsplattform med en oppsummering av hva som er de viktigste sakene å arbeide for. Se eget vedlegg for en kortversjon av arbeidsplattformen, Slik kan Oslo bli en bedre sykkelby.

Politisk arbeid
I styret har vi hatt en heltidspolitker fra Ap, et styremedlem fra Oslo Venstre og også politisk aktive fra Høyre og KrF (pluss et tidligere styremedlem som er den politiske rådgiveren for SVs bystyregruppe). Dette har gitt oss en god kontaktflate inn i de mest sentrale politiske miljøene og en god oversikt over aktuelle politiske prosesser som er viktige for sykkelsaken.

SLF sentralt har fram til lokalvalget dekket lønnskostnader tilsvarende 20 % stilling til styreleder. Dette har gjort at det blant annet har vært mulig å delta på møter innenfor vanlig arbeidstid.

SLF Oslo har hatt egne møter med en rekke av de mest sentrale samferdselspolitikerne fra de fleste partier. Vi har også tre ganger hatt innlegg, eller såkalte deputasjoner, i miljø-og samferdselskomiteen. Dette er bystyrets fagkomité der de fleste av bystyrets avgjørelser i samferdselssaker i realiteten blir fattet. Vi hadde også en sentral rolle da bystyret arrangerte halvdagshøring om revidert gatebruksplan i sentrum, planen for hvordan gatene innenfor Ring 1 skal disponeres.

Sist vinter hadde vi mye fokus på partiprogrammene. Vi hadde god dialog med Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Rødt om deres partiprogrammer om sykkel og samferdsel. Mange av våre synspunkter ble tatt inn i partiprogrammene. I valgkampen foretok vi en grundig evaluering av alle bystyrepartiene og deres innsats siste fire år og deres partiprogrammer for kommende fire år. Resultatet presenterte vi i nyhetsbrevet til egne medlemmer og i Aften. Vi arrangerte også et godt besøkt valgkampmøte der toppolitkere fra alle de største bystyrepartiene møtte, inkludert byrådslederen og samferdselsbyråden.

I høst har vi jobbet for et økt og øremerket budsjett for snørydding av sykkeltraseer. I bystyret fremmet SV forslag om 8 mill. påplussing til dette, men forslaget ble nedstemt med et knapt flertall. Derimot fikk vi gjennomslag i saken om reguleringsplan av 700 meter sykkelvei i hovedsykkelveinettet i Ekebergveien. Lenge var det svært usikkert hva utfallet ville bli. Behandlingen av saken ble utsatt tre ganger i Byutviklingskomiteen. Først og fremst på grunn av intens lobbying fra en naboaksjon. Men også vi har drevet aktiv påvirkning av byutviklingskomiteen og vant til slutt. Vedtaket ble at det blir separate sykkelfelt også på denne viktige strekningen av hovedsykkelveinettet.

Etter valget har samferdselsbyråd Jøran Kallmyr fra Frp blitt etterfulgt av Ola Elvestuen fra Venstre. Vi håper at dette kan bety økt satsing på sykkel. Marianne Borgen fra SV har overtatt som leder av samferdsels- og miljøkomiteen. Hun er selv en ivrig syklist og har i mange år vært medlem i SLF.

Høringsuttalelser
Lokallaget har gitt høringsuttalelser om detaljreguleringsplan for Sørkedalsveien, utbygging av deltraseer Rute Grønland, planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus og sykkelparkering på Rådhusbrygga 4 (i forbindelse med ny fergetermainal for øybåtene). Sekretariatet har gitt høringsuttalelse om blant annet Stortorget, Grenseveien mellom Ensjø og Valle Hovin, Enebakkveien mellom Ryen og Konowsgate, Strømsveien mellom Teisenveien og Ole Deviks vei, Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Haugerudveien og parsellen fra Munkedamsveien over Rådhusplassen og Rådhusgata til Langkaigata

Media
Det siste året har SLF Oslo sluppet mye til i media. Først og fremst i Aften, men også i NRK Østlandssendingen, Dagsavisen og lokalavisen Ditt Oslo. Er det noe annet lokallag av en frivillig organisasjon som siste år har vært så mye i media?

Kommunikasjon med medlemmene
Vi har det siste året laget fire nyhetsbrev til medlemmene i Oslo. Disse har blitt distribuert sammen med medlemsbladet På sykkel. Vi har også en gang sendt ut elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmer vi har epost-adresse til.

Vi har en Facebook-gruppe med over 1.000 medlemmer, og her har det vært mye aktivitet. Den siste tiden har vi opprettet en side på Facebook. Siden er åpen for alle og vil gi mulighet til å nå enda flere. Planen er at «gruppen» legges ned når vi har flere som liker «siden» enn det vi har av medlemmer i «gruppen». Etter sommeren har vi også vært aktive på Twitter (@SLF_Oslo). Vi har i januar 282 personer som følger oss på Twitter.

Sykkelens dag og Bilfri dag
For andre gang arrangerte vi 14. mai Sykkelens dag. Det var sykkelparade fra Birkelunden, med ca. 60 deltakere, og deretter stand på Rådhusplassen med medlemsverving, gratis sykkelsjekk, utdeling av materiell og demonstrasjon av el-sykkel. Særlig medlemsvervingen og gratis sykkelsjekk var vellykket. På bilfri dag 16. september hadde vi sammen med sekretariatet egen stand det meste av dagen. Også her var det gratis sykkelsjekk og medlemsverving som fungerte aller best.

Representasjon
SLF Oslo hadde fram til landsmøtet i oktober to representanter i hovedstyret; Inghild Nygård og Torstein Bremset. På siste landsmøte ble Alvhild Hedstein valgt som medlem i hovedstyret. Våre representanter på landsmøtet var Wilhelm Kavli, David Sortland, Pål Jostein Didriksen og Torstein Bremset.

Økonomi
SLF Oslo er med i Grasrotandelen til Norsk Tipping. Alle som tipper, kan velge å gi 5 % av tippeinnsatsen  til SLF Oslo. 56 personer har til nå registrert seg som givere til SLF Oslo. I løpet av 2011 fikk vi på denne måten inn 30.406,17 kroner. Tusen takk til alle 56 bidragsytere! Den største enkeltutgiftsposten har vært ett av nyhetsbrevene. SLF sentralt har dekket alle utgifter i forbindelse med de tre andre nyhetsbrevene.

Inntekter:
Grasrotandelen fra Norsk Tipping: kr 30.306,17
Annen inntekt: kr 100,00
Til sammen: kr 30.406,17

Utgifter:
Nyhetsbrev: kr 12.500,00
Utgifter i forbindelse med div. møter: kr 11.311,14
Til sammen: kr 23.811,14

Detaljert regnskap blir lagt fram på årsmøtet.

Styret

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s