Vinterbrøyting: Mens vi venter på Bymiljøetaten (Oppdatert med svar)

Oslokart<Opddatering #3 19.02.: Svarbrev fra byrådsavdelingen i Bymiljøetaten motatt 8. februar 2012. Noen sitater her, les hele PDF-dokumentet i pekeren: «…Kommunen kan ikke kun brøyte 50 cm av bredden på en vei uten å ta hele bredden . . . Når det gjelder bortkjøring av snø er dette både tid og maskinkrevende. Det tar stor plass, og må koordineres mellom flere aktører. Det er også begrensninger på mottak av snø per time.  . . . Sykkelfeltene ligger ofte på sterkt trafikkerte veier. Snøfjerning på dagtid er derfor lite ønskelig siden dette skaper store trafikale utfordringer . . . På grunn av konkursen til Oslo Vei hadde Bymiljøetaten for en periode en noe lavere tjenesteleveranse. Dette medførte dessverre at vi ikke fikk utført ekstrabrøytingen i sykkelfeltene. Bymiljøetaten har imidlertid gjenopprettet sin driftskapasitet, og vil nå kunne levere godt i henhold til driftsbestillingen på sykkelveiene.» Dermed, her er lista over flott vedlikeholdte sykkelfelt/-veier i Oslo.>

<Oppdatering #2 28.01.: Sykkelforsker Aud Tennøy: «Flere ville syklet med bedre brøyting», mens samfedselsbyråd Ola Elvestuen mener brøytingen er for lite lønnsom.>

<Oppdatering #1 28.01.: Feil kart rettet.>
Den evigvarende vintervedlikehold-diskusjonen går videre.  Etter å ha vært med på og utarbeide en prioriteringsliste, over sykkelanlegg som skal vedlikeholdes bra, sammen med Bymiljøetaten ser ikke ting ut til å bli mye bedre. (Se bakgrunn for saken på SLF Asker og Bærum sine sider.)  SLF fronter denne saken som generell vedlikeholds- og drifts-forbedringer, da sykkelanlegg må være i god stand hele året. Ikke bare på vinteren.

Hva SLF mener
SLF sine forslag fra April 2012:

Vår prioriteringsliste for drift av sykkelanlegg

  1. God drift av de rødmerkede traseene hele året (se vedlegg for kart – PDF 3MB). Om vinteren skal de være fri for snø og is. Snøen skal fjernes så snart som mulig etter 3 cm med nysnø. Sykkeltraseer som ikke ryddes for snø, må få tydelig skilting om at de ikke ryddes for snø. (Eventuelt også annonser i avisene)
  2. Utvide sesongen både vår og høst.
  3. Alle sykkeltraseer må vårrengjøres før 15. april. (Ved eventuelle snøfall etter denne datoen bør det da ikke gruses). Alle sykkeltraseer ryddes for løv før 1. november.
  4. Snørydding av blå traseer. Disse ryddes fra første snøfall og så lenge som bevilgningen rekker gjennom vinteren.

SLF Oslo mener prinsipielt at alle sykkelfelt og sykkelveier bør driftes hele året, også om vinteren.

Politiet er her her enige med oss, særlig på punktene om drift hele året – når et anlegg er bygget skal det være for hele året – og – til nød – blending av sykkelfelt-skilt som ikke blir vedlikeholdt.  Dette er tatt opp i møter med Bymiljøetaten, samt sendt brev om til samme etat.

Her kommer vinteren
Så er vi alle enige om at nå skal i alle fall en del av Oslo kommunes sykkelnett vedlikeholdes ordentlig.  Dessverre, igjen, skjer det ikke.  Se artikkel i dittOslo 20. januar i år: «Brøyter ikke mer på sykkelveier i år heller», samt leder i samme avis 24. januar: «Det må komme bedre løsninger for syklistene».

Brevet som er nevnt i artikkelen over er i sin helhet gjengitt her, og sendt til Bymiljøetaten, med kopier til Miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen og Sykkelprosjekt-gruppa i Oslo kommune.

Snørydding av sykkelfelt og sykkelveier

Vi viser til Bymiljøetatens plan for drift av sykkelveier, blant annet slik den er beskrevet i mail fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel til Syklistenes Landsforening i Oslo (SLF Oslo) den 2. november 2012.

SLF Oslo synes det er positivt at det nå foreligger en plan for bedre drift av sykkelveier. Prinsipielt mener vi at planen burde omfatte alle byens sykkelveier, men vi synes at det er et langt skritt videre at det nå foreligger en konkret plan for i hvert fall de viktigste traseene.

Vi er også fornøyde med at planen gir tilslutning til prinsippet om egne tiltak for både å forlenge sommerhalvårsesongen i begge ender og for bedre vinterdrift.

Men planen for vinterdrift er likevel langt fra bra nok. Gjeldende plan og praksis er nå at brøyting av alle sykkelfelt og alle sykkelveier skal gjennomføres først når det har falt 5 centimeter snø på definerte målepunkter. Dette er blant annet sterkt i strid med nasjonale standarder for drift av veianlegg. I Statens vegvesens håndbok for vedlikehold av veier og gater (Håndbok 111) har den fastsatte standarden fram til nå vært rydding ved 3 cm snø på sykkelveier. Men Vegvesenet lover nå at det på hovedsykkelveger i byer og tettsteder skal være bar asfalt, mens det på resten av sykkelvegnettet skal være en jevn snø/is-såle uten ujevnheter på over 2 cm. Denne nye normen skal på landsbasis gjelde først fra neste vintersesong, men i Oslo er denne standarden innført allerede i inneværende sesong.

I den statlige delen av Oslos sykkelnett skal det altså ikke være snø og is, mens det i kommunens del av sykkelveinettet kan ligge opptil 5 cm lag med løssnø, is og sørpe.

For andre trafikantgrupper som gående og bilister er ikke inntil 5 cm med snø et framkommelighetsproblem, men det er det for syklister. Det er svært vanskelig å sykle i løssnø på opptil 5 cm dybde. I slike tilfeller vil det være mye bedre å heller velge å sykle kjørefelt sammen med bilene, for i hjulsporene vil det være mindre løssnø. Også fortauene vil for de fleste være en bedre løsning når det ligger løssnø i sykkelfeltene. Hele grunnideen til egen infrastruktur for syklister er at framkommeligheten for syklister der skal være bedre enn i andre deler av veibanen.

Ved en høy terskel for snørydding er det ikke bare løssnøperioden som er et problem. Hvis løssnø ikke blir fjernet, kan det innebære uker og måneder med uframkommelige sykkelveier. Løs tørrsnø blir gjerne etter hvert til både sørpe og sørpe som fryser til et ujevnt lag med is.

Hvis vi ser konkret på inneværende vintersesong, så er det tydelig at den nye planen i svært liten grad innebærer en forbedring i forhold til slik det har vært tidligere. Det var et stort snøfall i dagene like før jul, og da ble det ryddet. Det ville ikke ha skjedd tidligere. Men det er denne ene gangen med snørydding som så langt er den eneste forskjellen fra tidligere år. I første delen av desember var det to lette snøfall. I sentrum var snøfallene begge ganger mindre enn 2 cm. Dette er snø som ble liggende i sykkelfeltene. Nesten ingen syklister brukte da sykkelfeltene. De aller fleste foretrakk enten øvrige kjørefelt eller fortauene der snøen var tråkket ned. Dette er et eksempel på at det er Vegvesenets standard som må gjelde hvis sykkelfeltene også om vinteren skal være den delen av veien som er best for syklister.

SLF Oslo mener at skiltingen av sykkelveier om vinteren er et stort problem. Vi mener at politiet enten bør fjerne eller blinde alle sykkelskilt som viser sykkelveier som ikke
blir driftet tilfredsstillende. Sykkelskilt oppfattes gjerne som en oppfordring til å sykle i sykkelfeltet. Men dette er misvisende og trafikkfarlig. Det vil opplagt være tryggere for syklister enten å sykle i øvrige kjørefelt eller på fortauet enn å sykle i et sykkelfelt med løssnø, sørpe eller ujevne lag med is. Misvisende sykkelskilt bidrar også til en generell manglende respekt for trafikkskilt. Politiet bør derfor iverksette umiddelbare tiltak.

På toppen av dette har Oslo komunne ønske om en høyere sykkelandel, og problemer med luftforurensing: @HansSnuble på Twitter er

Etatsdirektør for Bymiljøetaten i Oslo Kommune – Etaten som utvikler Oslo for en ny tid. Virkemidlene er Innovasjon, kreativitet og samspill !

Nå håper vi på videre «samspill» med Bymiljøetaten, og at man følger opp det man lover ute i gatene. Start innovasjonen!

Reklame
Dette innlegget ble publisert i Diverse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s